Gruijthuijsen Fysiotherapie

PRAKTIJK WEERT CENTRUM / KEENT

0495-536786

PRAKTIJK WEERT GROENEWOUD

0495-532014

PRAKTIJK STRAMPROY

0495-566233

Disclaimer

Fysiotherapie en Fysiofitness Gruijthuijsen

Disclaimer

De website met internetadres www.fysiotherapie-weert.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Fysiotherapie Gruijthuijsen behoudt al haar rechten voor.

Fysiotherapie Gruijthuijsen machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Gruijthuijsen, verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info@fysiotherapie-weert.nl
Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Fysiotherapie Gruijthuijsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Fysiotherapie Gruijthuijsen behoudt ten alle tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Fysiotherapie Gruijthuijsen geen controle kan uitoefenen. Fysiotherapie Gruijthuijsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.

Daarbij zal Fysiotherapie Gruijthuijsen al de informatie die via e-mails en E-consults binnen komt discreet behandelen.

Fysiotherapie Gruijthuijsen maakt gebruik van Google Analytics statistieken.

U kunt geen rechten ontlenen aan de genoemde prijzen in deze website.

"Professionaliteit,
Deskundigheid, Service en
Laagdrempeligheid"